Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Werkis B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08171341, van toepassing. Hier kunt u een exemplaar downloaden (PDF) en op aanvraag mailen wij u een exemplaar toe. U kunt de uitgave ook online doorbladeren.